Visi dan Misi

VISI :

“Terwujudnya Peserta Didik yang Berprestasi dan Berbudi Luhur Berlandaskan Iman dan Taqwa”

 

MISI :

  1. Membina Peserta Didik berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Maha Esa
  2. Membina Akhlak dan Budi Pekerti
  3. Membina Peserta Didik berlandaskan keimanan dan ketaqwaan
  4. Menumbuhkan Sikap yang kompetitif dikalangan Peserta Didik melalui kegiatan Intra dan Ekstrakurikuler, serta melibatkannya dalam event yang diselenggarakan oleh pihak lain
  5. Menjaga tetap terlaksananya Tata Tertib dan memberi sanksi terhadap pelanggar
  6. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
  7. Mengembangkan dan memacu Profesionalisme guru dan Pegawai.