Post Details

research
  • 06 Agu 2018

Juara Umum TA. 2017/2018 SMP Taruna Bhakti

Juara Umum SMP Taruna Bhakti 2017/2018

Tingkat 2 dan 3

 

Kelas 8:
1. Aulia Rahmawati (8G)
2. Anaiya Keisha (8B)
3. Salsabila Gita (8B)

Kelas 9:
1. Abigail Cicilia (9H)
2. Njimou Pauline (9D)
3. Fathan Subha (9C)